New vehicles, new volunteers, COVID-19 vaccination appointments

Cerbydau newydd, gwirfoddolwyr newydd, apwyntiadau brechu COVID-19

Dau Gerbyd Newydd Arall! Rydyn ni wedi prynu dau gerbyd newydd. Bydd y rhain yn ased go iawn i'r fflyd gan fod y ddau yn fysiau mini amlbwrpas sy’n addas ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.
COVID-19 is not disrupting everything!

Dydi COVID-19 ddim yn tarfu ar bopeth!

Erbyn hyn rydyn ni wedi agor yn llawn yn Garej Lion yn Llanfair-ym-muallt ac rydyn ni’n dal i allu nôl a danfon presgripsiynau, siopa a bwyd parod sydd wedi’i archebu ymlaen llaw, trwy garedigrwydd ein gyrwyr gwirfoddol gwych.
How did we develop our new website – LWCT.ORG.UK?

Sut wnaethon ni ddatblygu ein gwefan newydd – LWCT.ORG.UK?

Rydyn ni wedi cael llawer o adborth gwych am y wefan ar ôl ei hail-ddylunio. Diolch i bawb sydd wedi anfon neges o ganmoliaeth ac awgrymiadau! Dyma ychydig mwy o wybodaeth am SUT aethon ni ati i ail-ddylunio ein gwefan...
We’re available during the crisis!

Rydyn ni ar gael yn ystod yr argyfwng!

Mae'r holl waith trydanol angenrheidiol bellach wedi'i gwblhau yn Garej Lion, ac rydyn ni wedi gorffen y gwaith peintio a charpedu diolch i'n staff gwych, yn gyflogedig a gwirfoddol.
New website launch announcement

Cyhoeddi lansiad gwefan newydd

Mae'n bleser gennym gyflwyno ein gwefan LWCT (Cludiant Cymunedol Llanwrtyd) ar ei newydd wedd! Yn gynharach yn y flwyddyn fe wnaethon ni benderfynu ein bod ni am ail-ddylunio ein gwefan yn llwyr, a nawr mae’n bleser cyflwyno'r wefan orffenedig i chi. Dyma PAM yr aethon ni ati i ail-ddylunio ein gwefan…
Top 6 Shortlist for Rural Business Awards 2020/21

Y 6 uchaf yn y Rhestr Fer ar gyfer Gwobrau Busnes Gwledig

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi bod LWCT yn y chwe uchaf ar y rhestr fer ar ôl cael ei enwi fel un o'r busnesau gwledig gorau yn y DU yng nghategori “Menter Gymdeithasol Wledig, Elusen, neu Brosiect Cymunedol Gorau” Gwobrau Busnes Gwledig 2020/21.
General Manager’s Report 2019-20

Adroddiad y Rheolwr Cyffredinol 2019-20

Rheolwr Cyffredinol yn CCLL
Laura Burns
Latest posts by Laura Burns (see all)
Ers CCB y llynedd ym mis Awst, mae'r cwmni wedi gwneud rhai newidiadau enfawr, yn bennaf oll, symud adeilad. Er gwaethaf yr holl newidiadau, mae'r rheolwyr yn benderfynol o barhau â gwaith da'r sefydliad a'i helpu i dyfu ac yn bwysicaf oll, helpu'r rhai yn y gymuned sydd angen ein help a'n cefnogaeth fwyaf.
Moving & Management Changes

Symud a Newidiadau Rheoli

Ym mis Mehefin 2020 buom yn chwilio am adeilad newydd, ar ôl cael rhybudd i adael Safle'r Twnnel yng Nghilmeri. Roedd angen rhywle digon mawr arnom i gadw ein cerbydau, lle i wneud gwaith trwsio a chynnal a chadw, lle i storio ein holl finiau ailgylchu, a lle i swyddfa, felly fel y gallwch ddychmygu, roedd yn dasg enfawr.
What Happened to “Normal”?

Beth ddigwyddodd i “Arferol”?

Dechreuodd Mawrth 2020 yn y ffordd arferol gyda'n holl wasanaethau ar gael fel arfer. Fel bob amser roeddem yn hysbysebu am yrwyr gwirfoddol i ddefnyddio eu cerbydau eu hunain i fynd ag aelodau i apwyntiadau meddygol yn bell ac agos, ar sbri siopa personol, ac ati.