Slide Welcome Our Vision Overcoming rural isolation faced by those in Mid-Powys Croeso Ein Gweledigaeth Goresgyn ynysu gwledig i rai yn ardal canol Powys Cludiant Cymunedol Ble hoffech chi fynd heddi?

Taith undydd

Community Transport

Cludiant Cymunedol

Casglu siopa neu bresgripsiwn, apwyntiadau meddygol, Bws Gwennol Shoppa, gwibdeithiau misol
Events Recycling

Ailgylchu Digwyddiadau

Cynorthwyo trefnwyr digwyddiadau. Ailgylchu gwastraff yn effeithiol, archwiliadau, cynlleihau, goruchwylio, biniau, a rheoli sbwriel
Mae Cludiant Cymunedol Llanwrtyd yn Cynnig Gwasanaeth yn

Abergwesyn, Beulah, Cefn Gorwydd, Cilmeri, Garth, Llandrindod, Llangammarch, Llanwrtyd, Tirabad,

a chymunedau bach eraill yn yr ardal.

Mae Cludiant Cymunedol Llanwrtyd yn cynnig gwasanaethau cludiant cymunedol , sy’n cysylltu â llwybrau bysiau a rheilffyrdd sy'n bodoli eisoes lle bynnag y bo modd, wrth i ni geisio cynyddu cynhwysiant cymdeithasol a gwella ansawdd bywyd, yn yr ardal wledig ac ynysig iawn hon. Fe’i sefydlwyd yn 2002 ac rydym yn parhau i wella’r gwasanaeth sy’n cael ei gynnig a datblygu cynlluniau newydd. Rydym yn sefydliad gwirfoddol di-elw, ac rydym wedi llwyddo i gynnig gwasanaeth cludiant integredig o ansawdd, sy'n ymateb i'r galw, gyda llwybrau hyblyg, er mwyn diwallu anghenion a dyheadau'r rhai sy'n byw yn y cymunedau lleol.

Car Cymunedol

Milltiroedd Misol Cyfartalog

Ebrill - Hydref 2020
609milltir
Siopa
725milltir
Gofal Iechyd
43milltir
Gweithgareddau Cymdeithasol
74milltir
Gwaith
1451milltir
Cyfanswm Pob Mis
Cyfanswm Cludiant i Gyd

Ystadegau Blynyddol Diweddaraf

Ebrill 2019 - Mawrth 2020
69196
Milltiroedd a Chwblhewyd
43902
o Deithwyr

Sylwadau Ein Hapddalwyr