Community Transport

Cludiant Cymunedol

Casglu siopa neu bresgripsiwn, apwyntiadau meddygol, Bws Gwennol, gwibdeithiau misol
Events Recycling

Ailgylchu Digwyddiadau

Cynorthwyo trefnwyr digwyddiadau. Ailgylchu gwastraff yn effeithiol, archwiliadau, cynlleihau, goruchwylio, biniau, a rheoli sbwriel
Mae Cludiant Cymunedol Llanwrtyd yn Cynnig Gwasanaeth yn

Abergwesyn, Beulah, Cefngorwydd, Cilmeri, Garth, Llandrindod, Llangammarch, Llanwrtyd, Tirabad,

a chymunedau bach eraill yn yr ardal.

Mae Cludiant Cymunedol Llanwrtyd yn cynnig gwasanaethau cludiant cymunedol , sy’n cysylltu â llwybrau bysiau a rheilffyrdd sy'n bodoli eisoes lle bynnag y bo modd, wrth i ni geisio cynyddu cynhwysiant cymdeithasol a gwella ansawdd bywyd, yn yr ardal wledig ac ynysig iawn hon. Fe’i sefydlwyd yn 2002 ac rydym yn parhau i wella’r gwasanaeth sy’n cael ei gynnig a datblygu cynlluniau newydd. Rydym yn sefydliad gwirfoddol di-elw, ac rydym wedi llwyddo i gynnig gwasanaeth cludiant integredig o ansawdd, sy'n ymateb i'r galw, gyda llwybrau hyblyg, er mwyn diwallu anghenion a dyheadau'r rhai sy'n byw yn y cymunedau lleol.

Car Cymunedol

Milltiroedd Misol Cyfartalog

Ebrill 2023 i Fawrth 2024
348 milltir
Siopa
2218 milltir
Gofal Iechyd
546 milltir
Gweithgareddau Cymdeithasol
150 milltir
Gwaith
3261 milltir
Cyfanswm Pob Mis
Car Cymunedol

Ystadegau Blynyddol Diweddaraf

Ebrill 2023 i Fawrth 2024
39127
Milltiroedd a Chwblhewyd
1257
Journeys Completed

Sylwadau Ein Hapddalwyr